Certificering

Ieder jaar laten wij ons auditen op de eisen ten aanzien van de NEN 4400-1 en VCU. Het NEN 4400-1-certificaat is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor professionele ondernemingen in de detachering. Ondernemingen met een NEN 4400-1-certificaat voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de loon-, personeels- en financiële administratie. Het VCU-certificaat heeft als doel om de veiligheid van gedetacheerd personeel te waarborgen.

Nivel is daarnaast ingeschreven bij Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA geeft aan dat gecertificeerde ondernemingen, zoals Nivel, betrouwbare partners zijn voor opdrachtgevers die arbeid inlenen of werk uitbesteden.