Privacybeleid

Identiteit van de verantwoordelijke

Nivel, als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten en het internetgebruik. Op basis van de cookies tonen wij je bijvoorbeeld eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Bij het bezoeken van de website van Nivel wordt jou gevraagd of je de cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen. De Nivel website maakt gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de Nivel website goed te laten functioneren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld jouw taalinstelling zodat je deze niet na elk bezoek opnieuw hoeft in te stellen.

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons de website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies kan Nivel haar website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van bezoekers. Nivel gebruikt de volgende Analytische cookies:

Google Analytics cookie

Met deze cookie houden we bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Het doel is om deze informatie te gebruiken bij het optimaliseren van onze dienstverlening en onze website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit is echter niet raadzaam om te doen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die websites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen.

Persoonsgegevens

Nivel verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld

Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van Nivel. Het bedrijfsdoel van Nivel is het bemiddelen van kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt. Daarnaast legt Nivel gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Om je in staat te stellen te reageren op een vacature op onze website hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wat de rechten zijn van de betrokkenen

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien, je CV aan te passen, je persoonlijke gegevens of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij Nivel verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan privacy@nivelgroep.nl en Nivel zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen. Mailingen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een afmeldlink (Opt-out) en een link met de mogelijkheid om je gegevens aan te passen.

Bewaartermijnen van deze gegevens

Nivel bewaart de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Nivel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Nivel heeft in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid onder meer fysieke- en logische maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van wachtwoorden en pincodes.

Contactgegevens afdeling Privacy

Nivel heeft een Privacy Officer aangesteld. De Privacy Officer is bereid om al jouw vragen te beantwoorden. Contact met de Privacy Officer kan via e-mail: privacy@nivelgroep.nl of schriftelijk: Emmastraat 2d, 4811 AG, Breda o.v.v. Privacy.

Wijziging van het privacy statement

Nivel behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.